Portal e-Guru Kementerian Pelajaran Malaysia


 

Portal e-Guru merupakan satu inisiatif  yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualiti pengajaran guru di dalam bilik darjah. Portal e-Guru  ini mempunyai koleksi video  PdP guru yang boleh diakses dengan melayari URL: pnp.moe.edu.my/eguru/index.php/welcome . Video e-Guru adalah PdP berdasarkan standard 4 SKPM 2010. Setiap video e-Guru memaparkan pelbagai kemahiran pedagogi guru dalam bilik darjah sebenar yang boleh dijadikan contoh dan panduan bagi menambahbaikkan kualiti PdP guru-guru.